[ sounds-for-synths.com ]
 

 

Roland SA-09 Saturn

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

  

 

The almighty sound of cheesy organs. 2 types of chorus effect, a vibrato effect with adjustable speed. 4 types of soundwaves, release (sustain) function, envelope type (percussive or gate) and tone brightness correction. Too bad it has just 3 octaves. Gets my award for the most useless Roland gear.

 

Dzwiek "tanich" organow. Dwa typy chorusu plus vibrato z regulacja predkosci LFO. 4 typy barwy, funkcja wybrzmiewania dzwieku, ksztalt obwiedni (klasyczny lub bramka) i korekcja jasnosci tonu. Szkoda ze tylko 3 oktawy. Dostaje moje wyroznienie za najbardziej bezuzyteczny fajans Rolanda.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]