[ sounds-for-synths.com ]
 

 

Poltava

 

 

Distortion, tremolo and wah-wah. All that is needed for a lousy gig somewhere near Vladivostok in 1978.

Fuzz, tremolo i wah. Wszystko czego potrzeba na wiejską chałturę pod Władywostokiem w 1978 roku.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]