[ sounds-for-synths.com ]
 

 

Pille

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

 

 

PILLE =
Volume up + Power on + I have no fucking idea + Lowpass filter + Tuning + I wonder how many kids must have been hurt
by the pillesound that never keeps in tune.


PILLE =
Głośność + Zasilanie + Nie mam zielonego pojęcia + Filtr dolnoprzepustowy + Strój + Moje dumanie nad ilością dzieci które zostały skrzywdzony pillodźwiękiem, który nigdy nie stroi.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]