[ sounds-for-synths.com ]
 

 

MV3

 

 


Achtung achtung! Das ist a nice, warm sounding, heavy as hell tube amplifier from the '60s !!!!!!!!!! One mature guitar player with long gray beard, ponytail on top of his head and military shoes on his feet, whom I met at some musical event, describes this piece of metal with these words: "that's some nice ass amp" and "excellent amp".
 


Achtung achtung! Das ist dobry, cieplutko brzmiący, ciężki jak skurwysyn wzmacniacz z lat 60tych !!!!!. Gitarzysta w średnim wieku noszący długą siwą brodę i włosy spięte w kucyk na czubie głowy i wojskowe buty, którego poznałem podczas jednego z muzycznych wydarzeń, określa to pudło słowami "laska wzmacniacz" i "ekscelentny wzmacniacz".

 


 

[ sounds-for-synths.com ]