[ sounds-for-synths.com ]
 

 

Electro Harmonix Vocoder

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

 

 


The ultimate vintage piece of gear from the '70-ties. Maybe it's true that the vocals are completely unintelliglble... But this grungy sound.... yummie.
 


Totalny klasyk z lat 70-tych. Może i to prawda, że nie da się zrozumieć ani słowa... Ale ten brudny dŸwięk... niebiańska muzyka dla mych uszu.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]