[ sounds-for-synths.com ]
 

 

APS Mini Rhythm MR 3201

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

 

 


32-rhythm Polish drum machine from the Communist era. Equipped with 6 knobs: bass, snare and hihat volume, global tempo,  fine tempo, main volume. Goes together with a foot switch that has 2 buttons: start/stop and intro/fill-in. These buttons are also on the main unit and are activated when the foot switch is unplugged. Manufacured mainly for live gigs, each garage band playing at weddings in the '80s had one.
 


Polski automat perkusyjny produkowany za Komuny posiadający 32 rytmy. 6 gałek: do głośności stopy, werbla i hihatów, tempa głównego i tempa dokładnego oraz głównej głośności. W komplecie idzie też przełącznik nożny z przyciskami start/stop oraz intro/fill-in. Przełączniki te znajdują się także na głównej jednostce i działają kiedy odłączymy foot switch. Wypuszczony głównie z myślą o chałturach, każda grupa grająca po weselach w latach '80tych miała egzemplarz.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]