[ sounds-for-synths.com ]
 

 

APS Auto Rhythm

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

 

 


The same as APS Mini, but with more functions. 32 rhythms, 8 instruments [3 in Mini], volume of each instrument adjustable. Also the brightness of the snare can be modified. Apart from the standard buttons start/stop and intro/fillin there's a 'delay stop' button, which, if pressed, stops the machine after a few seconds. Two LEDs; the green one for beat down and the red one for quarter note. I love the sound of APS Mini, but here the samples seem to sound a bit rigid, definitely different.
 


To samo co APS Mini, tylko że urozmaicony. 32 rytmy, 8 instrumentów perkusyjnych [3 w Mini], głośność każdego instrumentu można regulować. Regulacji podlega także brzmienie werbla. Oprócz standardowych przycisków start/stop oraz intro/fillin mamy też "delay stop" czyli zatrzymanie po upływie krótkiego czasu od chwili naciśnięcia. Dwie diody, zielona do beat down i czerwona do każdej 1/4 taktu. Podczas gdy kocham brzmienie APS Mini, próbki Auto wydają się być zbyt sztywno brzmiące.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]