[ sounds-for-synths.com ]
 

 

Alesis HR-16B

[ download my patches ] /  [ browse audio demos ]

 

 
 


HR-16B is better than HR-16, I don't remember in what way, but I know it's better... This one has touch sensitive pads and MIDI for sure.
 


HR-16B jest lepszy od HR-16, nie pamiętam w czym, ale wiem, że jest lepszy... ten egezmplarz ma dynamiczne pady i MIDI - to wiem na pewno. Najbardziej, przynajmniej mi, znany jest z utworu "Gwiezdny Chłopak" zespołu Ztvorki.

 


 

[ sounds-for-synths.com ]